2221050423 6ο χλμ Χαλκίδας - Ερέτριας, Χαλκίδα gtmarkou@gmail.com